ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ

ในปัจจุบันการศึกษาถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ล้วนแล้วมาจากการศึกษาของประชากรในประเทศ ดังนั้น ทำให้ภาครัฐจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดธุรกิจที่เรียกว่า ติวเตอร์สอนพิเศษ โดยธุรกิจนี้ถือว่ามีการแข่งขันสูงมาก เพราะ มีสถานประกอบการเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงหลัง ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกใช้บริการได้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาโปรโมชั่น หรือ แรงจูงใจในการดึงดูดผู้เรียนเข้ามาใช้บริการ

ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ คือ ธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการหาครูสอนพิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาทำการสอน แนะนำ ให้กับผู้ที่สนใจในการหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองชอบ หรือ ต้องการเรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาจีน การเรียนดนตรี การเรียนกีฬา การเรียนคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆอีกมากมาย โดยผู้ประกอบการธุรกิจนี้ จะทำการจัดข้อมูลของติวเตอร์ และ ผู้เรียน ให้สัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการนัดเรียนแบบตัวต่อตัว การนัดเรียนแบบออนไลน์ การกำหนดหลักสูตรในการเรียน